Liczba odwiedzin strony: 28523 Osób na stronie: 4
 

Boczar Andrzej, adwokat

 
 
Boczar Andrzej, adwokat
 
Barlickiego 11 lok. 4
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 239 poz. 2011 - Pełnomocnik Rządu do Spraw Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii do Rzeczypospolitej Polskiej
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii do Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 7 grudnia 2005 r.) Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Dywersyfikacji Dostaw Nośników...
Monitor Polski 2001 Nr 22 poz. 380 - Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej. (M.P. z dnia 24 lipca 2001 r.) nr Z.110-53-2001 Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) mianuję Pana Krzysztofa ŚLIWIŃSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mozambiku.