Liczba odwiedzin strony: 28522 Osób na stronie: 3
 

Boczar Andrzej, adwokat

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 239 poz. 2011 - Pełnomocnik Rządu do Spraw Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii do Rzeczypospolitej Polskiej
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii do Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 7 grudnia 2005 r.) Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii do Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "Pełnomocnikiem", w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. § 2.  1. Do zadań Pełnomocnika należy przygotowanie koncepcji ekonomiczno-prawnych, inicjowanie i monitorowanie prac w zakresie dywersyfikacji dostaw nośników energii do Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności dostaw gazu ziemnego. 2. Zadania określone w ust. 1 Pełnomocnik realizuje w szczególności przez:   1)   przygotowanie harmonogramu prac w zakresie, o którym mowa w ust. 1;   2)   inicjowanie i prowadzenie prac związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych i projektów zmian organizacyjnych dotyczących dostaw nośników energii do Rzeczypospolitej Polskiej;   3)   monitorowanie działań podejmowanych przez właściwe organy administracji rządowej;   4)   rozpatrywanie innych spraw określonych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów oraz wniesionych przez ministrów - w zakresie dywersyfikacji dostaw nośników energii do Rzeczypospolitej Polskiej;   5)   prowadzenie i koordynacja, koniecznych do realizacji polityki Rządu w zakresie dywersyfikacji dostaw nośników energii, rozmów i negocjacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi;   6)   współdziałanie z polskimi przedsiębiorcami, którzy będą uczestniczyli w realizacji polityki w zakresie dywersyfikacji dostaw nośników energii do Rzeczypospolitej Polskiej. § 3.  Organy...
Monitor Polski 2001 Nr 22 poz. 380 - Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej. (M.P. z dnia 24 lipca 2001 r.) nr Z.110-53-2001 Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) mianuję Pana Krzysztofa ŚLIWIŃSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mozambiku.
KRS 0000316355 - KHA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KHA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-10-24 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BARTOSIKA 6/120 03-982 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
113-274-33-88 141631694 0000316355
KRS 0000316354 - TORES SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TORES SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-11-26 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KASPRZAKA 74 41-308 DĄBROWA GÓRNICZA M. DĄBROWA GÓRNICZA M. DĄBROWA GÓRNICZA ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000316354
KRS 0000316353 - RONSON SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
RONSON SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-10-23 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WITOSA 12B 69-100 SŁUBICE SŁUBICE SŁUBICKI LUBUSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
598-160-57-09 80296478 0000316353
KRS 0000316352 - TRÓJKA ŻET-POL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TRÓJKA ŻET-POL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2008-10-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KOPERNIKA 7 40-064 KATOWICE M. KATOWICE M. KATOWICE ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000316352
KRS 0000316351 - "FUNDACJA CENTRUM PPP"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"FUNDACJA CENTRUM PPP" FUNDACJA 2009-03-20 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
POLNA 24/7 00-630 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
897-174-72-08 20853141 0000316351